Blog


Het SAMENgestelde gezin

 

Wat ingewikkeld hè, al die veters?

Voor mij volledig onbekend toen ik 11 jaar geleden onderdeel werd van een samengesteld gezin. Totaal niet bewust van al deze onderlinge banden, het belang ervan en de onrust die kan ontstaan wanneer 'de veters in de knoop raken'. 
Met de beste intenties nam ik mijn rol als 'liefmoeder' op me. Deze benaming vind ik tegenwoordig het beste passen bij mij, ik ben écht niet altijd een bonus geweest maar heb wel altijd geprobeerd vanuit liefde te handelen. (Met de nadruk op proberen!)

 

 

De ouders hebben een band, ooit waren ze samen en vormden ze een gezin, ook al zijn ze niet langer samen ze voeden nog steeds samen op. Met hun kinderen hebben ze een bloedband, deze is en blijft wat er ook gebeurt.

Beide ouders werden opnieuw verliefd, en wij -de nieuwe partners- werden deel van de wereld van de kinderen, we bouwden een loyaliteitsband met ze op. In ons gezin kregen ze er er ook nog een broertje bij; Al deze banden lopen door elkaar en dat maakt het voor iedereen soms best een beetje ingewikkeld. Want van wie is wat? Wie zorgt voor wie? Welke taak hoort bij wie?

Trial & error...Vallen en opstaan!

Deze maand vierden we de verjaardag van de kinderen zoals altijd, SAMEN! 
Voor mij de eerste keer zo bewust, met intense dankbaarheid voor waar we vandaag staan. Zonder deze zoektocht en de hobbels die we namen was dit nooit gelukt. 
Ik maak een diepe buiging voor beide ouders die steeds weer het zelfde doel voor ogen hebben:
SAMEN zorgen voor de kinderen!

 

Boekentip: 'Kamil, de groene Kameleon' van Daniëlle Steggink 

 

Lees meer »

Erbij willen horen

 

 

Als sociale 'beestjes' zijn we ontworpen om contact te maken en relaties te onderhouden met anderen,  samenzijn met anderen hebben we van oudsher nodig voor onze overleving. Deze behoefte aan connectie gaat dus heel erg diep.

Bijna alle 'vervelende' emoties gaan onderliggend over de beschadiging of het bedreigd zijn van een relatie met een ander. En bijna elke 'fijne' emotie gaat over het versterken of vormen van waardevolle relaties.

Gepest worden, buitengesloten worden, er niet bij horen, afgewezen worden...allen triggeren deze oerangst. 

Een angst waar we ons wellicht niet altijd bewust van zijn, maar wel kunnen voelen of ervaren op momenten dat we er niet bij horen.

 

Vorige week gingen we op zoek naar de strategieën die zij (8 jaar) inzet om te voorkomen dat ze buiten de vriendinnengroep valt. De door haar vaakst ingezette strategieën zijn de baasspeler en de jokkebrok...2 strategieën die inmiddels als negatief zijn bestempeld, ook door haarzelf. Best ingewikkeld, dat iets wat je nodig hebt er eigenlijk niet mag zijn....

Omdat we het 'reddingsvest' niet zomaar overboord kunnen gooien hebben we een start gemaakt met het in kaart brengen van de kwaliteiten van beide strategieën. Met als doel positieve associaties te krijgen met 'dat wat je doet', zodat zelf-afkeuring niet meer nodig is. 

 

De kwaliteiten werden vervolgens omgezet in toepasbare oplossingen:

  • De baasspeler kan overleggen, rekeninghouden met de ander, samenwerken, en heldere afspraken maken.
  • De jokkebrok mag accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn i.p.v. er een ander verhaal van te maken. En mag aangeven wat hij/zij anders had willen zien of doen.

 

De komende weken gaat ze oefenen de oplossingen in te zetten zodat er verbinding kan ontstaan en de strijd gestaakt kan worden!

 

 

 

 

Lees meer »

Faalangst

'Ze kon haast niet wachten tot vandaag, zo'n zin heeft ze er in!', verteld moeder. Ze komt binnen met een grote lach, twinkeling in haar ogen en onder haar arm het zorgenvriendje.

Dat ze er zin in heeft betekent dat ze vertrouwen heeft om samen met mij te gaan onderzoeken hoe ze weer lekkerder in haar velletje komt te zitten.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespraken we samen met haar ouders wat de veranderwens is, wat er eventueel onderliggend is aan de hulpvraag en hoe ik hierop aan kan sluiten.
Daarin vind ik het erg belangrijk het kind zelf te laten benoemen waar hij/zij mee worstelt. Als ouders ervaar je soms dat je kind ergens mee worstelt maar voelt het kind dit helemaal niet zo. En soms verschillen de veranderwensen van ouders en kind.

In deze hadden papa en mama goed in kaart waar hun dochter tegen aanloopt. Faalangst! De lat hoog leggen, tijdsdruk ervaren, bang zijn dat iets niet lukt, bang om een fout te maken. Ze kan haarfijn uitleggen wat haar gedachtengang is op momenten van stress, en dit koppelen aan emoties en fysieke sensaties was 'een eitje'. Maar waarom verandert er dan niets?

Samen gingen we aan de slag met de 3 G's --> Gedachten, gevoel en gedrag.
Jeetje, wat is dat hoofd slim en wat kan dat veel zorgen hebben!
Gelukkig had het zorgenvriendje al 2 weken niks gegeten en hebben we hem al haar zorgen gevoerd...Als bekrachtiging schreven we een aantal positieve gedachten (affirmaties) op roze hartjes, versierd met glitters voor thuis en op school.

 

Het was een prachtige sessie!

 

Lees meer »

Rouw

 

Het rouwproces, zo persoonlijk
Bestaande uit verschillende fasen die jezelf inkleurt, op jouw tempo.
Wanneer rouw samen valt met de puberteit zorgt dit voor een nog grotere complexiteit; Zoveel grote gevoelens die meer dan ooit binnenkomen in de groei naar volwassenheid.
Behoefte aan de steun van een volwassene echter het identiteitsproces staat dit contact soms in de weg.

Samen maakten we een Troostboom, elk blaadje één herinnering.
Elk blaadje geeft betekenis aan die grote gevoelens die soms niet te beschrijven zijn.
En wanneer het je allemaal dreigt te overspoelen laten we het even voor wat het is, want ook dát is rouw!

Lees meer »

Gedrag


Gedrag, gevoel en behoefte…Als matroesjka poppetjes passen ze naadloos in elkaar.

We hebben allemaal een bepaalde behoefte, deze vormt de kern van de matroesjka. Wanneer aan deze behoefte geen invulling wordt gegeven wordt de kern omringd met een bepaald gevoel, bijvoorbeeld verdriet, onmacht, boosheid of angst.
Iets wat we liever níet willen voelen gaan we vermijden, tegen vechten of we zoeken manieren om dit vervelende gevoel te verdoven. Als ‘redmiddel’ ontwikkelen we gedrag, dit is de matroesjka  die zichtbaar is wanneer de matroesjka ineen is gezet.

Het gedrag is datgene wat de ander ziet! Gedrag wordt soms als slecht en soms als goed beoordeeld, afhankelijk van de uitingsvorm ervan en de context waarin het gedrag zichtbaar is.

Zolang het gedrag het enige is wat gezien wordt, zal het blijven bestaan. Het zal dan groter worden of van vorm veranderen om nog meer aandacht te vragen, tot dat de kern van de matroesjka gezien wordt!
Het gedrag van een kind heeft nóg een functie, het fungeert als het spiegeltje van de ouder.

Heb jij de moed jezelf aan te kijken en te onderzoeken waar jij behoefte aan hebt?

Lees meer »

Puberteit

'Hij heeft een grote mond, zijn kamer is een zooi, hij liegt over alles en alles wat ik zeg lijkt niet aan te komen...Het is echt een lastige puber!'

Óf heeft hij een lastig puberbrein? 
Bingo! Het brein van een puber is onderhevig aan enorme veranderingen tijdens de puberteit. Verbindingen worden losgekoppeld, nieuwe verbindingen worden gelegd en de hersengebieden zijn volop in ontwikkeling. Niet niks, en wat dacht je van al die hormonen die in beweging zijn en dat veranderde lichaam?

Voor pubers is het beoordelen van sociale tekens vanuit de omgeving lastig, hierdoor voelt de puber zich sneller aangevallen of afgewezen.
Ook al denkt het puberbrein al volwassen te zijn en consequenties van keuzes te kunnen overzien, schijn bedriegt. Het puberbrein houdt vooral van een 'Quick fix'. Het wil nu Snapchatten en dat huiswerk komt later wel. Het puberbrein heeft wat hulp nodig bij plannen en overzicht creëren. En reageert vaak wat opstandig wanneer jij als ouders hem hieraan herinnert. Dit geldt ook voor grenzen, hoe duidelijker de grens hoe harder het puberbrein er tegenaan wilt schoppen. Dit vraagt om consequent blijven en een lange adem als ouders, en om veerkracht. 

Ben je er als ouders van bewust dat het gedrag  van je puber voortkomt uit al die ontwikkelingen, en dus niks te maken heeft met jou persoonlijk.  Je puber doet echt haar/zijn best op dit moment. Humor is dan ook hier het beste medicijn, en ik weet zeker dat er straks een moment komt dat jullie er samen hard om kunnen lachen!

Lees meer »

Faalangst

Erover, erdoor of eromheen?
Vanochtend doken we samen de leerkuil in. Wat gebeurt er wanneer je die muur tegenkomt? Klim je er snel weer uit of herken jij jouw hulpbronnen en weet je deze in te zetten. De leerkuil is een proces waar we alleen mee te maken hebben, soms is weerstand nodig om te groeien. Hoe kun je frustratie ombuigen tot kracht en op welke vlakken herken je dit nog meer?
Door te werken met zand wordt de beweging voelbaar, dit helpt de fixed mindset in beweging te komen. Het brengt dat wat in je binnenwereld speelt tot leven!

#fixedmindsetvsgrowthmindset
#hb
#hulpbronnenzitteninjouzelf

Lees meer »

Gedrag

‘Jeetje wat loop ik mijzelf in de weg!’, roept ze uit.
21 jaar, ze worstelt met faalangst. Rationeel weet ze precies te vertellen wat er gebeurt: de gedachten, het gevoel, het gedrag. En tóch krijgt ze het niet doorbroken. Ze zit op de rotonde!!
Samen onderzoeken we wat haar ❤️ laat fluisteren, wat haar 🦉 doet fladderen en hoe alles eruitziet vanuit de 🌳.
Volgende keer wil ze inzoomen op de rotonde, waarom doe je wat je doet? Wat levert het op? Wat kost het je?

Maar eerst lekker thuis oefenen! Bewust luisteren naar de uil, is het kletspraat of wijze raad? En elke dag een moment focussen op de boom.
#act4kids
#rotonde
#gedragspatronenherkennen
#jehartvolgen❤️
#ookalishetmoeilijk 

Lees meer »

Gezien willen worden

Ik zie jou!
Gezien worden is zoveel meer dan de ander waarnemen!
Gezien worden heeft te maken met het zien van de worstelingen van de ander. De behoeften van de ander herkennen. De ander spiegelen in zijn/haar emoties.
Gezien worden betekent ook omarmt te worden voor wie je werkelijk bent, ook al herkent de ander bepaalde kenmerken niet. Gezien worden gaat over volledige acceptatie!

Wanneer je als kind niet gezien wordt heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling. Sociaal, emotioneel en psychisch. Zelfs fysiek kan de pijn van het niet gezien zijn zorgen voor tragere fysieke groei of een verlaagd immuunsysteem.
Gezien worden is 1 van de basisbehoeften van de mens!

Het is geen kwestie van schuld wanneer jij niet gezien werd! Meestal heeft dit te maken met een herhalend patroon, want hoe kun je iets aan je kind geven wanneer je het zelf niet hebt gehad?
Daarnaast heeft het niet kunnen zien van de ander vaak te maken met een filter van traumatische ervaring, iemand met beschadigingen kijkt door de bril van verwonding.

Wanneer jij je als kind niet gezien voelde/ wanneer jouw kind zich niet gezien voelt uit zich dit in gevoelens van onmacht. Boze buien of frustraties die meestal door de omgeving niet herkend worden. Maar ook gevoelens van verdriet/depressie. In het algemeen zorgt de ervaring van niet gezien worden voor een negatieve zelfovertuiging. 'Ik doe er niet toe...'. Je hebt een laag gevoel van eigenwaarde, je doet er alles aan gezien te worden. Je vertoond gedrag waarmee je een reactie uitlokt die dit zelfbeeld weer bevestigd en zo zit je in een vicieuze cirkel.

Het doel van het werken met de poppetjes is o.a. om ouders inzicht te geven in de onderliggende behoefte van het kind -de oorsprong van de hulpvraag-.

Wanneer het gaat om de behoefte gezien te worden geef ik je tips om je kind, maar ook jezelf, alsnog te kunnen zien:
* Ga in verbinding met je kind. Zie je dat het een woedeaanval of een huilbui heeft, of is het angstig. Veroordeel of bagatelliseer dit niet. Ook al herken je het niet of vind je er wat van (bijvoorbeeld vanuit je eigen opvoeding). Uiten van emoties is een manier om kenbaar te maken wat er van binnen speelt.
'Ik zie dat je boos bent. Dat is oké. Ik ben er voor je als je mij nodig hebt'. Laat hem /haar altijd merken dat de emoties er mogen zijn én dat je er bent.

* Probeer het niet in te vullen naar eigen behoeften. Je kind is uniek, net zoals jij. We hebben dus ook allemaal een ander behoeften. 'Wat heb jij van mama nodig nu?'. Hiermee geef je jouw kind het gevoel dat je hem/haar ziet en laat jet hem/haar contact maken met zichzelf en zelf ontdekken wat het nodig heeft.

* Wat zegt deze ervaring jou over jouw eigen behoeften.
Zie jij jezelf?

Lees meer »

Grootouderverstoting

Het stille verdriet.
Laten we naast de gevolgen voor ouders en kinderen de grootouders niet vergeten. Ook voor hen zal er het e.e.a. veranderen na de scheiding van hun kind.
Bijvoorbeeld de verjaardag van de kleinkinderen die niet meer gevierd wordt met beide ouders en grootouders. Of een ouder die niet wilt dat haar/zijn kind nog contact heeft met de ouders van zijn\haar ex. Naast ouderverstoting -waar we helaas allemaal in bepaalde mate wel bekend mee zijn- bestaat er ook zoiets als grootouderverstoting. Een fenomeen waar weinig aandacht voor is maar wat grote gevolgen kan hebben voor de betrokkenen. Via het onderstaande artikel breng ik het nog eens aan je aandacht. Soms is het een gevolg van een vechtscheiding, een verloop van omstandigheden of iets heel anders. Het gaat hierom niet om een schuldige aan te wijzen, slechts om bewust te maken en licht te schijnen op de stilte.

https://nieuwestap.nl/de-pijn-van-grootouderverstoting.../

Lees meer »

Gescheiden ouders

Wanneer je hartje breekt 💔
‘Ik kan niet stoppen met huilen als ik bij mama ben’, verteld ze (4 jaar).

Papa en mama zijn 2 jaar geleden uit elkaar gegaan. En ook al was ze toen nog maar een peuter, haar bekende veilige basis was plotsklaps verdwenen en dit heeft ze heel bewust ervaren.
‘Een half hart is bij papa en de andere helft bij mama, mijn hartje is kapot’…
Een gebroken hart omdat je het gevoel hebt jezelf in tweeën te moeten splitsen, loyaliteit. In werkelijkheid is je hart nog steeds compleet. Je mag met je hele hart van mama houden en met je hele hart van papa, je hoeft niet te splitsen. Je bent niet verantwoordelijk voor het verdriet van papa, je hoeft de pijn van mama niet te dragen.
Soms is de liefde over, soms is er ruzie, soms is is het beter zo. Dit is altijd de keuze van de ouders, en nooit de schuld van het kind. In de ogen en het gevoel van het kind zijn papa én mama de allerliefste, onvoorwaardelijk!

Ben alert op de boodschappen die je deelt over de scheiding en de ex-partner, ben je bewust van de wonden van het kind óók al gaan jullie als vrienden uit elkaar. Sta stil bij je eigen verwerking van de breuk, het proces van loslaten en acceptatie.


Samen zochten we naar een pleister voor haar gebroken hart ❤️‍🩹
Wordt vervolgd…

Lees meer »

Hondenangst

Bang voor honden

Vóór mijn vakantie ontving ik van een moeder een berichtje. Na 1 sessie is haar kindje nagenoeg van de hondenangst af. Van hysterische angst wanneer een hond maar een beetje in de buurt kwam naar zittend op de grond, knuffelend met meerdere puppies!

Emotional Freedom Techniques of EFT, is een therapeutische interventietechniek gericht op desensitisatie. Eenvoudig uitgelegd haalt het de emotionele ballast van een bepaalde ervaring af waardoor je een nieuwe succeservaring op kunt doen, zonder getriggert te worden.

Naast angst voor dieren, zwemmen, bepaald voedsel, ziekenhuizen, e.d. is deze techniek ook heel effectief inzetbaar bij stress of innerlijke spanning.

Angst is een zeer overheersende gemoedstoestand. En ook al heeft angst soms een functie, het mag niet je levenskwaliteit beïnvloeden.
Er zijn veel vormen angst, en het verschilt per persoon hoe je ermee omgaat.

Als ervaringsdeskundige angst- en paniekstoornis weet ik nog al te goed hoe de angst mij volledige in zijn greep had. Ik begrijp hoe de angst verlamd maar ik ben ook het levende bewijs dat je kunt ontsnappen uit die greep.

In de behandeling van een cliënt met een angst- en paniekstoornis zet
ik onder andere de eft in om kleine stappen in een leven zonder angst te kunnen creëren, succeservaringen geven vertrouwen, vertrouwen is het vangnet wanneer de angst verdwijnt. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken wat er ten grondslag ligt aan de angst. Persoonlijkheidskenmerken, gevoeligheid, ervaringen en het gezin waarin je wordt geboren.

Hoe ga jij met angst om?
Vecht, vlucht of bevries jij?

#efttapping
#ervaringsdeskundige
#vanangstnaarvertrouwen

Lees meer »