ContactWilleke Schalley
 Praktijk voor kind, jeugd & gezin

 

Contactformulier

 


KVK-nummer:  65308859
Kwaliteitstherapeut: CK2650-11-07-19

CAT vergoedbaar: CM2650-11-07-19
RBCZ BCZ Registertherapeut :  180166R
AGB-code Praktijk: 90064087 
Zorgverlenersnr.: 90104793Prestatiecodes ziekenfonds

24513: behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

24504: behandeling overige psycho-sociale therapie
Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.


24012: Behandeling energetische therapie
Energetische therapie bevordert de samenhang van fysieke, emotionele, mentale, energetische en spirituele aspecten. Niet de ziekte wordt behandeld maar de mens als geheel in zijn of haar leven en situatie. De energetische therapie behoort bij de complementaire zorg.


24005: Behandeling overige natuurgeneeskunde 
De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen.

 

Voor meer informatie verwijs ik je naar: https://catcomplementair.nl/soorten-therapie/