Onze eerste ontmoeting is het kennismakingsgesprek. Laagdrempelig en zonder verplichtingen met elkaar in gesprek, fysiek of online.
Om samen aan de slag te kunnen gaan is er een basis van vertrouwen nodig; Dit vraag om afstemming van elkaars behoeften, verwachtingen en mogelijkheden. Een kennismakingsgesprek is er dan ook om vragen te stellen en eventuele twijfels te bespreken die jou mogelijk in de weg staan om een verdere afspraak te plannen.
In sommige situaties kies ik er in overleg met ouders voor de kennismaking in eerste instantie zonder kind te laten plaatsvinden. 
Mochten we allen een goed gevoel erbij hebben dan zijn jullie welkom om het intakegesprek te plannen.