Behalve het hoofd - dat vaak vol zit met gedachten, overtuigingen en ervaringen- hebben we natuurlijk ook nog een lichaam!
Het lichaam is een soort landkaart die jou wegwijs kan maken in dat wat er in jouw hoofd overspoelt of stagneert. Het lichaam geeft inzicht in de patronen en gedragsmatigheden waarin je vastloopt. Dit door de signalen van het lichaam te leren (her)kennen en te leren luisteren naar deze signalen.

Door te ontdekken wat jij ervaart wanneer je gespannen bent of wat de opbouw van overprikkeling is  kun je leren reguleren. Dit geldt overigens ook voor het leren reguleren van emoties, je hebt dat lichaam nodig om contact te kunnen maken met je boosheid wil je ervoor zorgen dat er geen vulkaanuitbarsting ontstaat! 

Lichaamsgerichte therapie is tevens heel effectief als het gaat om traumaverwerking. Het lichaam slaat niet alleen alle fijne ervaringen op maar óók de niet zo prettige ervaringen en herinneringen. Bij een traumatische ervaring is er sprake van een shock effect, door de schrik kom je als het ware een beetje los van je lichaam waardoor je de ervaring minder goed kunt reguleren en zo blijven restjes trauma aanwezig in je lichaam. Wanneer er in je hoofd bepaalde herinneringen worden aangeraakt zal je lichaam hierin meegaan, een herbeleving.
Door met het lichaam te werken ontstaat er regulatie van de lichamelijke herinnering waardoor je opnieuw kunt leren vertrouwen op jezelf en de ervaring.

De mate van lichaamsbewustzijn is afhankelijk van je geboorte, je ouders en je ervaringen. Hier heb je dus niet altijd invloed op, uit onderzoek is gebleken dat werken met lichaamsgerichte therapievormen helpt in het vergroten van autonomie, de mate van zelfbeschikking en het ervaren van basisveiligheid.

Bij lichaamsgerichte therapie kun je denken aan Mindfulness, ontspanningsoefeningen, Rots&Water training, ademhalingstherapie, EFT en energetische behandelvormen.  

 

 

EFT


EFT

 

EFT (Emotional Freedom Technique) is een lichaamsgerichte behandelingstechniek waarin exposure-therapie gecombineerd wordt met acupressuur. Deze combinatie maakt het een krachtige interventie. Het zachtjes kloppen op een serie acupressuurpunten stimuleert de desensitatie reactie van het lichaam. Door tegelijkertijd te focussen op de traumatische ervaring, dooft de stressrespons uit. Traumatische ervaringen worden meestal opvallend snel neutraal. Na de behandeling is het trauma een neutrale herinnering geworden die weinig of geen emotionele reactie meer oproept. EFT ontkoppelt namelijk de negatieve emotionele lading van de vervelende situatie of traumatische herinnering door een her-conditionering van de amygdala in het limbische systeem.

 

Inmiddels is EFT effectieve methode bij uiteenlopende klachten zoals:


• Spanningen of stress
• Paniek
• (Heftige) emoties
• Somberheid
• (Traumatische) herinneringen
• Belemmerende overtuigingen
• Herhalende patronen, zoals je blijven aanpassen, jezelf wegcijferen, steeds de ‘verkeerde’ partner kiezen
• Angst voor iets, bijv. hoogtevrees, faalangst, examenvrees
• Spanningen op je werk / op school
• Fysieke spanningsklachten zoals vastzittende spieren, hoofdpijn, pijn in je rug, etc.
• Toekomstige gebeurtenissen
• Herstellen van overprikkeling
• Slaapproblemen

Tevens is EFT een fijne behandeling om in te zetten tijdens een rouwproces, helpt in de verwerking van het verlies. Rouw betekent voor de meesten het verlies van een dierbare door overlijden echter bij elke vorm van verlies kan men in een rouwproces komen. Denk daarbij ook aan het verlies van een baan, huis, partner door echtscheiding, verlies van gezondheid door gezondheid. 

 

 

Magie in een flesje

Het leuke van het werken met kinderen is dat het magisch denken nog actief is. Wanneer je niet lekker in je vel zit is het fijn om wat extra ondersteuning te hebben in de vorm van toverdruppels, magie in een flesje.

Kinderen kiezen de thema's meestal zelfstandig uit, want naast dat het magisch denken nog actief is durven de meeste kinderen en jongeren nog te vertrouwen op hun gevoel.

Naast de Yana kinderremedies kun je ook de Fox Mountain remedies vinden in de praktijk.