De puberteit

 

De puberteit,
de ene puber fietst er doorheen en de ander ‘pubert’ hevig. Hoe dan ook, een heel proces voor kind en gezin. Een fase van groei en verandering. Niet alleen het lichaam, de hormoonhuishouding en het brein van de puber veranderd tijdens de puberteit, ook de behoefte van de puber en de band met diens ouders veranderd.

Enerzijds wil de puber de wijde wereld ontdekken en anderzijds nog onbezonnen kind zijn.
De puber wilt zelf keuzes kunnen maken maar kan de consequenties ervan nog niet helemaal overzien. Heeft het gevoel volwassen te willen zijn, het allemaal zelf te kunnen, en alles onder controle te hebben.
 
Ouders onderzoeken welke grenzen zij belangrijk vinden en hoe deze er uit gaan zien, grenzen waar overigens flink tegen aan wordt geschopt door de puber, maar dit alles is nodig voor de vorming van het individu. Je kunt de opvoeding in de puberteit het beste zien als een ritmische dans, constant op zoek naar de balans tussen het stellen van grenzen en geven van vrijheid.

De puber mag bewegen maar wel binnen een gezond kader. Waar de grenzen van dit kader liggen verschilt per situatie maar ook per kind. Ga er over in gesprek samen! Maak de puber bewust van gevolgen en consequenties, wetende dat ze dit zelf niet altijd kunnen overzien of waarborgen.
Bespreek de voor- en tegens, zoek samen naar concessies en de gulde middenweg.

Vragen van ouders:

Wat te doen als onze grenzen worden overschreden?
Wel of geen consequenties?
Iets verbieden of juist bewust maken van de gevaren en zelf laten ontdekken?
Wel of geen alcohol en drugs toe staan?
Wanneer mag de verkering blijven slapen?
Onze puber trekt zich terug, en nu?
Ons kind laat zich volledig beïnvloeden door vrienden, moeten we ingrijpen?
Wat is normaal pubergedrag?

De puberteit betekent niet dat je jullie kind los moet laten, je mag het anders vast gaan houden.

Komen jullie er samen niet uit? Ik kijk graag met jullie mee!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.