Psychosociale therapie


Psychosociale therapie is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. De focus ligt hierbij niet alleen op de hulpvragen zelf, maar ook op de manier waarop ze ervaren worden en waar ze vandaan komen. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en patronen, die soms van generatie op generatie worden doorgegeven. Door inzicht te krijgen in wat je voelt, denkt en doet krijg je ruimte om te groeien.  Bij psychosociale therapie wordt er samen naar oplossingen en hulpbronnen gezocht, die helpen gelukkiger te functioneren in het dagelijkse leven, onder andere door te werken met positieve aandacht, inzet van eigen kwaliteiten en bekrachtiging.

 


 “Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van

   benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten

kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen"


 

Psychosociale therapie is zeer geschikt wanneer je vastloop op sociaal of emotioneel gebied. Maar ook wanneer je als ouders je geen raad weet met bepaalt gedrag van je kind. Of wanneer er behoefte is aan extra ondersteuning tijdens een levens veranderende fase zoals een overlijden, voor, tijdens en na scheiding of bij een verhuizing. 

Enkele voorbeelden van psychosociale therapie die ingezet worden tijdens een traject zijn cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, neuro linguïstisch programmeren (NLP), visualisaties en ontspanningsoefeningen.